La base cartogràfica serà distribuïda pel propi Ajuntament de Reus. Posa't en contacte amb nosaltres per a més informació.


Departament de Cartografia
Servei de Tecnologies de la Informació i Telecomunicacions
(Ajuntament de Reus)
Tel: 977 010 290
Fax: 977 010 238
Correu electrònic:
cartografia@reus.catLa cartografia es distribuirà per fulls amb qualsevol dels següents formats:

Mitjançant una petició especial i de manera restringida es distribuirà la base cartogràfica continua.
Icona Telèfon 977 010 010        Icona Fax 977 010 210