Component MapaDescripció


És un component web per inserir un element mapa en qualsevol pàgina web i editar una geometria (punts, línies, polígons i rectangles). Consulta una demostració del component des de: Demo component mapa

Instal·lació i us

Pas 1: afegir referències web

Cal afegir les referències web a la pàgina on volem utilitzar el component


 <link rel="stylesheet" href="//geoportal.reus.cat/app-mapcomponent/v1/mapia-reus-geom.min.css" crossorigin=""/>
 <script src="//geoportal.reus.cat/app-mapcomponent/v1/mapia-reus-geom.min.js" crossorigin=""></script>

      

Pas 2: crear contenedor

Hem de crear l'element DIV on volem ubicar el mapa en la pàgina web.


 <div id="mapid" style="width: 100%; height: 600px;"></div>

      

Pas 3: definir objecte

Definir l'objecte javascript i definir geometria inicial


 // creem objecte per gestionar geometries, indiquem el div on volem ubicar el mapa
 mapia = new MapiaReusGeom('mapid');
 // inicialitzem geometria inicial (valor: point, linestring, polygon o rectangle)
 mapia.setGeometryType('point')

      

Funcionalitats

Exemple amb totes les funcionalitats de la API


 // modificar el tipus de geometria actual
 mapia.setGeometryType('point')

 // eliminar la geometria dibuixada actual
 mapia.clearGeometry()

 // zoom sobre la geometria actual
 mapia.zoomTo()

 // obtenir una cadena de text WKT amb el valor de la geometria
 let wktGeom = mapia.getGeometry()

 // dibuixar la geometria des d'una cadena de text WKT
 let wktGeom = 'LINESTRING(1.09717905 41.15685546,1.10553681 41.15762285,1.10553681 41.15762285)'
 mapia.setGeometry(wktGeom)