Paràmetres ubicacióDescripció


El Geoportal de reus disposa d'uns paràmetres específics per crear links directes d'ubicació de parcel·les, adreces o coordenades.

La URL inicial sempre serà: https://geoportal.reus.cat/geoportal/#/expedients/[valor]

on valor serà alguna de les següents opcions:

  • Adreça postal: nom de carrer + espai + número postal
  • Referència cadastral: valor de la referència cadastral de 14 dígits
  • Coordenades: coordenades latitud i longitud separades per coma

Exemples